Tytuł artykułu: Konstrukcje inżynierskie wspomagające procesy oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego

Autorzy: PAWLUK, K.

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, samooczyszczanie, konstrukcje inżynierskie, reaktywne bariery przepuszczalne

Streszczenie: W artykule przedstawiono charakterystykę konstrukcji inżynierskich, które wspomagają procesy oczyszczania środowiska gruntowo wodnego. Charakteryzowane konstrukcje podzielono na dwie grupy: bariery nieprzepuszczalne (fizyczne i hydrauliczne) oraz bariery przepuszczalne (różne systemy przepuszczalnych barier reaktywnych, reaktywna studnia cyrkulacji wody gruntowej). W szerszym zakresie opisano konstrukcje z drugiej grupy, ze względu na ich większą uniwersalność zastosowania w różnych warunkach insitu.

Cytowanie w stylu APA: Pawluk, K. (2011). Konstrukcje inżynierskie wspomagające procesy oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (3), 258-271.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Pawluk, 2011), następne powołania: (Pawluk, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Pawluk, Katarzyna. "Konstrukcje inżynierskie wspomagające procesy oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 53 ser., vol. 20, nr 3, (2011): 258-271.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Pawluk 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Pawluk_2011_PNIKS, author={Pawluk, Katarzyna}, title={Konstrukcje inżynierskie wspomagające procesy oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN53/A10/art10.pdf}, year={2011}, volume={20 (3)}, number={53}, pages={258-271}}

Pełny tekst PDF


Go Back